Firma Bilgileri

Flinka Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Çakmaklı Mah., San 1 Bulv., 4. Bölge, 9. Cad., No: 9 Kat: 1
34500 Kıraç, Büyükçekmece, İstanbul
Türkiye

Tel: +90 212 886 84 86 / 87
Fax: +90 212 886 93 63
www.flinka.com.tr
info@flinka.com.tr

Ticaret Sicil ve No: İstanbul Ticaret Odası & 589727/537309

Ortaklar: Bierbaum Unternehmensgreuppe GmbH & Co. KG; Jan-Frederic Bierbaum; Dr.
Frank Ewald Paul Alfons Bierbaum

İçeriğe Dair Uyarılar

İçerik
Yazar burada sağlanan bilginin doğruluğundan, güncellik ve bütünlüğünden ve kalitesinden sorumlu olmama hakkını elde tutar.  Burada sunulan –tamamlanmamış veya doğru olmayan da dahil olmak üzere- herhangi bir enformasyounun kullanımından kaynaklanan nedenlerle oluşan hasar sorumluluk talepleri bu yüzden reddedilecektir.  Tüm teklifler bağlayıcı değildir ve taahhüdü zorunlu değildir. Sayfaların bazı parçaları veya tüm döküman –tüm teklifler ve enformasyon da dahil olmak üzere-, yazar tarafından ilave bir uyarı olmaksızın  ekleme yapılabilir, değiştirilebilir ya da bütünüyle veya kısmen silinebilir.

Referanslar ve Bağlantılar
Yazar–yasal olmayan içeriklerden bütünüyle haberdar olması ve ziyaretçilerini bu sayfaları görmekten alıkoyabilmesi durumları hariç- bu sayfalarda verilen referanslar ve linklerin içeriğinden dolayı sorumlu tutulamaz.  Burada sunulan enformasyonun kullanımdan kaynaklanan bir hasar oluşursa, bu sayfaya atıf yapanlar değil, ancak ilgili sayfaların yazarı sorumludur.  Yanısıra, Yazar tartışma platformlarının, ziyaretçi kitapçıklarının, ya da mail gruplarının kullanıcılar tarafından atılan mesajlar veya mektuplardan sorumlu tutulamaz.

Telif Hakkı
Yazar telif hakkını ihlal eden herhangi bir malzeme kullanmamayı hedefler veya mümkün değilse ilgili ürünün telif hakkını belirterek kullanır.  Yazar tarafından üretillen herhangi bir ürünün telif hakkı saklıdır.  Fotoğraf, simge, diyagramlar, sesler veya diğer elektronik ortamlardaki yahut basılı evraklardaki metinlerin dopyalanması veya kullanımı yazarın iznine bağlıdır. 

Legal validity of this disclaimerThis disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact. 

Uyarıların Yasal Dayanağı
Bu uyarılar yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak değerlendirilmelidir.  Bu ifadelerin parçaları veya tek bir bölümü yasal veya doğru olmasa bile, diğer parçalarının içeriği yahut geçerliliği bu durumdan etkilenmez.

Fotoğraf Referansları:
Ürün çeşitleri / Geleneksel (alt) - fotolia.com | foto
Ürün çeşitleri / Moda (alt) - fotolia.com | foto
Paketleme çözümleri / Kişiye özel - istockphoto.com | JBryson

 
Kornbusch & Starting Kornbusch & Starting zum Impressum Kornbusch & Starting Detergenzien Kornbusch & Starting Datenschutz